Tel. 93.323.89.10
info@fundaciohospitalitat.org

 

CENTRE DE ATENCIÓ DÏURNA ESPECIALITZADA BERNADETTE

CAE

És un servei d’atenció diürna que té com a finalitat afavorir i mantenir l’autonomia de la persona. Potenciant les capacitats personals i oferint els suports necessaris que garanteixin el ple desenvolupament de la persona amb discapacitat.

Objectius

L’objectiu general del centre de dia és potenciar la màxima autonomia dels usuaris tant a nivell personal com social dins de les seves possibilitats per tal d’afavorir el desenvolupament de les activitats de la vida diària, oferint un entorn experiencial ric i estimulant per tal de millorar la seva qualitat de vida.

 

Els objectius específics són:

  • Oferir una atenció individual als seus usuaris.
  • Aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i social.
  • Afavorir la integració social.
  • Donar suport a les famílies.
  • Afavorir el manteniment en el domicili.
  • Rehabilitació funcional.

 

Destinataris

El Centre té capacitat per a 24 usuaris amb un grau de disminució entre el 80% i 100%, pel que precisen de suport extens o generalitzat per a la realització de totes les activitats de la vida diària. Els usuaris han de tenir un mínim de 18 anys, sense límit superior d’edat, i no poden presentar greus trastorns de conducta.

 

Via d’accés

Departament d’Acció Social i Ciutadania (Serveis Territorials). Prèvia valoració del CAD (Centre d’Atenció als Disminuïts)

 

Serveis

Bàsics: Atenció a la persona, Fisioteràpia, Infermeria, Treball Social i Servei de menjador

Externs: Transport al domicili, Piscina i Equinoteràpia