Tel. 93.323.89.10
info@fundaciohospitalitat.org

 

LLAR RESIDÈNCIA "LLAR MONTJUÏC"

LLAR

 

És un servei residencial que té com a finalitat afavorir la pròpia autonomia i auto-determinació de les persones, prioritzant els potencials personals, fent-les partíceps en la presa de decisions relacionades amb elles mateixes i adequant els suports personals i técnics a les seves capacitats.

Objectius

L’objectiu principal d'aquest Servei serà, promoure el benestar general dels usuaris, millorant la seva qualitat de vida i la de les seves families.

 

Objectius específics:

  • Proporcionar un espai i uns mitjans suficients, adequats i adaptats a les necessitats d’assistència, en el que les persones que hi resideixin puguin desenvolupar-se íntegrament com a persones individuals i com a membres de la societat en que viuen.
  • Principi de normalització perquè el discapacitat tingui accés a condicions de vida quotidiana el més properes possibles a les formes habituals.
  • Respectar la integritat de l’individu així com el seu dret a la intimitat i a la llibertat.
  • Vetllar per a la integració del discapacitat a la societat i sensibilitzar-la fomentant que aquesta s’adapti a l’individu discapacitat, seguint un model obert i integrat dins de la comunitat.
  • Promoure el treball en equip amb carácter de multidisciplinarietat, no autoritari i tenint en compte els trets individuals de cada usuari.
  • Potenciar l’adequada actualització professional.
  • Donar coherència entre el rol de la família i el rol del centre davant l’usuari, per tal que el personal i els familiars dels atesos mantinguin la màxima vinculació en el procés educatiu i assistencial. Per aquest motiu és fonamental assumir per les dues bandes la responsabilitat del manteniment d’un clima positiu basat en el respecte mutu, la tolerància i el reconeixement de les funcions específiques de cada part.
  • Treballar en col·laboració amb totes les organitzacions i institucions públiques i privades per donar el millor servei possible.

 

Destinataris

Les persones ateses han de presentar discapacitat intel.lectual, estar en edat laboral, precissen d’un suport intermitent o limitat i no poden presentar problemas conductuals greus.

El Centre té cabuda per a 18 persones

 

Via d’accés

Departament d’Acció Social i Ciutadania (Serveis Territorials). Prèvia valoració del CAD (Centre d’Atenció als Disminuïts)

 

Serveis

Bàsics:

Allotjament, manutenció, acolliment i convivència, atenció personal, atenció a la salut i seguretat personal a la llar, foment dels hàbits d'autonomia personal, convivència i foment de l'oci i del temps lliure, assesorament i supervisió, atenció conductual.

Complementaris:

Acompanyaments médics, i en la malaltia, activitats relacionades amb el Centre Cívic i altres associacions del barri, activitats entorn a la vida de la Comunitat Parroquial del barri. Activitats externes a la llar.