LLAR MONTJUÏC​

Servei destinat a persones amb disCapacitat intel·lectual que fan ús d’un servei sociolaboral.

L’objectiu d’aquest servei és facilitar un lloc on viure, afavorir les relacions socials i la presa de decisions tot promovent l’autonomia i la salut.

Via d’accés​

Departament d’Acció Social i Ciutadania (Serveis Territorials). Prèvia valoració del CAD (Centre d’Atenció als Disminuïts) posar enllaç a serveis territorials

Serveis

Activitats Complementàries: Activitats relacionades amb el Centre Cívic i altres associacions del barri, qualsevol activitat externa a la llar i activitats terapèutiques.